"Variram od preosetljivog do neosetljivog."
Marčelo feat. Filteri, Blagosloveni sjeb (x)
"Obožavam ljude koji ne štede reči kada se dopisuju."
— (via blue-dreamer)

Do you think Miley’s “7 Things” song is about Nick?
Twist (August 2008)

Do you think Miley’s “7 Things” song is about Nick?

Twist (August 2008)